Het Vlaams team and pair vond plaats in het polyvalent sportcentrum  te Brasschaat op 7 en 8 maart 2020. (Peersbos)
Dit waren de deelnemers voor Wapper :

 1. Team Wapper : Bert, Jan, Werner en Wioletta. 
 2. Pairt bc4/bc5 (Wapper/Mgj) : Kim (bc4) en Junior (bc5)
 3. Pair bc3 : Glen en Kurt

Wist je dat ?

 1. Marina er weer bij was om voor Wapper te suporteren ?
 2. Katya met haar ouders zondag kwam suporteren ?
 3. zaterdag ook onze voorzitter even kwam kijken ?
 4. Karin voor ons scheidsrechterde op zaterdag en Jan op zondag ?  Bedankt ! Zonder jullie zou het allemaal niet goed mogelijk zijn !
 5. ook Kevin kwam supporteren zaterdag ?  We hebben zijn toejuigingen op het veld goed gehoord en wisten er ons goed gesteund mee.
 6. Ronny als chauffeur met de Wapperbus Wioletta, Werner en Kim naar het tornooi bracht ?  Bedankt Ronny !  Als je niet zou rijden dan is het voor onze atlethen een kostelijk evenement !
 7. we deze sporthal boekten om op zaterdag 19 december ons nieuw intitiatief 'bocciaday' voor boccia Wapper te laten door gaan ?  Leden van boccia Wapper .... zet deze datum alvast in jullie agenda !
 8. er over sommige aspecten van het bocciagebeuren verschillende meningen zijn ?  Er werd nog heel wat gediscussierd in de caféteria over regelementen volgens de letter nemen of dat soepelheid door afspraken moet kunnen ?  Discussie over wie er al dan niet boccia mag spelen .... Sommige meningen staan lijnrecht tegen over elkaar !  Dit moet kunnen ... als we elkaars meningen ook kunnen begrijpen en respecteren.
 9. ze in deze sporthal een rolstoelsas hebben en dat niemand weet wat daar de bedoeling van is ?
 10. ook Ludo van de partij was ?
 11. er in deze sporthal bocciavelden liggen, maar dat er 1 is waar de v-lijn  verkeerd is ?© Rawoe Patrick
Sporttak boccia van club Wapper
Contact
Button Shop Menu
Pair bc4/bc5:

We hadden een samengesteld pair : Junior(bc5) van Mgj speelde samen met onze Kim (bc4).  Om dit pair goed samen te laten werken, komt Junior wekelijks mee trainen in Wapper en het werpt al vruchten af.  Beide spelers kunnen het goed met elkaar vinden.  Kim is kapitein, maar je kan er van op aan dat Junior enthousiast mee denkt over wat er te gebeuren staat.  Ze zijn al goed op elkaar ingespeeld !
Er waren 4 pair's bc4/bc5.  Deze samengestelde pair's zijn in België toegelaten omdat er te weinig bc4's zijn om deze alleen wedstrijd te kunnen laten spelen.  Naast ons samengesteld pair was er nog 1 pair van Spinakker en 2 van Gidos.  Elk pair speelde 2 keer tegen elkaar, gespreid over zaterdag en zondag.
Oorspronkelijk ging Phillipe (de pa van Junior) mee als coach op het veld zitten, maar deze herinnerde zich plots dat hij aan Edwig beloofd had om mee te timen.  Belofte maakt schuld en daarmee hadden we voor dit pair geen coach meer.  Kim en Junior zagen het wel zitten zonder coach....en dat bleek ook voortreffelijk te kunnen.
Beide spelers deden het voortreffelijk.  Het werden spannende wedstrijden.  De andere pair's hadden het moeilijk tegen pair Wapper/Mgj ! Junior verbaasde zichzelf met vele welgemikte ballen en Kim was ook goed in vorm. Op dag 1 verloren ze maar 1 wedstrijd en ook op dag 2 wonnen ze 2 van de 3 wedstrijden.  Hiermee werden ze onverwacht Vlaams kampioen ! Goed gedaan mannen !
Nog even vermelden dat op dag 2 Shadly ziek werd gemeld. Er zou dus 1 pair minder kunnen spelen zondag.  Gidos bleek nog 1 speler uit hun hoed te kunnen toveren.  Na overleg met alle betrokken partijen werd overeen gekomen dat het getroffen pair geen forfait moest geven en dat Shadly vervangen mocht worden door deze nieuwe speler.  Dit is wel niet volgens het boekje en werd ook door sommigen bekritiseerd, maar zo konden (tot tevredenheid van de betrokkenen) alle wedstrijden toch gespeeld worden.

Pair bc3 :

Glen en Kurt speelden samen als pair bc3 Wapper.  van deze 2 spelers (overgekomen van IeSport) traint er maar 1 in Wapper.  Beiden trainen wel nog samen, maar zonder coach, in Herentals.  Ik had gevraagd aan Marcel (de pa van Glen) om als coach bij dit pair te gaan zitten .  Marcel zat om  zijn eigen redenen liever niet mee op het veld, maar verkoos om na de wedstrijden toch zijn adviezen mee te geven.
Op dag 2 kwam Jo (ma van Kurt) kijken en deze bood aan om als coach mee op het veld te gaan zitten.  Ik heb aan beide spelers gevraagd of dit ok was en die knikten instemmend.  Ik heb dit aanbod van Jo dan aanvaard.  Ik heb mij voorgenomen om nog eens na te vragen hoe dit was voor de spelers.
Ook hier waren er 4 pair's en speelde iedereen 2 x tegen elkaar.  Er werden dus 6 wedstrijden gespeeld.  Voor Glen en Kurt verliep dat niet zo goed.  Glen heeft nieuw materiaal.  Het is nog even wennen  en ermee leren spelen.  Zijn nieuwe ballen zijn ook nog niet optimaal !  Toch maakt hij er al veel vorderingen mee. Er is nog wel veel geduld en oefening nodig, maar dat komt wel goed.  Er zaten heel wat goede ballen tussen. 
Kurt was kapitein van het pair.  Omwille van de communicatie was dat de gemakkelijkste keuze.  Kurt kan immers goed praten en Glen niet.  Kurt deed zijn best.  Het mag soms wel wat gemoedelijker.  Het is iets om op training aan te werken.  Ook Kurt zijn ballen rolden met wisselend succes naar hun doel.  Er is nog heel wat werk aan dit pair.  Ze slaagden er helaas niet in om wedstrijden te winnen.  Daarmee werden ze 4de in hun klasse.
De resultaten :

 1. wedstrijd 1 tegen Spinakker/Mgj : 2 - 10
 2. wedstrijd 2 tegen Gidos/Somival : 2 - 6
 3. wedstrijd 3 tegen Spinakker/Mgj : 1 - 11
 4. wedstrijd 4 tegen Spinakker/Mgj : 0 - 6
 5. wedstrijd 5 tegen Gidos/Somival : 1 - 5
 6. wedstrijd 3 tegen Spinakker/Mgj : 1 - 12
De resultaten :

 1. Wedstrijd 1 tegen Spinakker        : 5 - 4
 2. wedstrijd 2 tegen Gidos together : 6 - 2
 3. wedstrijd 3 tegen Gidos Joc        : 0 - 9
 4. Wedstrijd 1 tegen Spinakker        : 2 - 4
 5. wedstrijd 2 tegen Gidos together : 5 - 2
 6. wedstrijd 3 tegen Gidos Joc        : 4 - 2
Wedstrijd 1 : Wapper versus Spinakker

 1. end 1 : 2 - 0 voor Spinakker
 2. end 2 : 1 - 0 voor Spinakker
 3. end 3 : 0 - 1  voor Wapper
 4. end 4 : 0 - 2 voor Wapper
 5. end 5 : 2 - 0 voor Spinakker
 6. end 6 : 1 - 0 voor Spinakker

Spinakker wint met 6 - 3
Wedstrijd 2 : Wapper versus Gidos Army

 1. end 1 : 0 - 2 voor Wapper
 2. end 2 : 0 - 1 voor Wapper
 3. end 3 : 0 - 2 voor Wapper
 4. end 4 : 0 - 4 voor Wapper
 5. end 5 : 0 - 1 voor Wapper
 6. end 6 : 1 - 0 voor Gidos

Wapper wint met 10 - 1
Wedstrijd 3 : Wapper versus Gidos Eagles

 1. end 1 : 1 - 0 voor Gidos
 2. end 2 : 0 - 2 voor Wapper
 3. end 3 : 0 - 3 voor Wapper
 4. end 4 : 0 - 1 voor Wapper
 5. end 5 : 2 - 0 voor Gidos
 6. end 6 : 0 - 3 voor Wapper

Wapper wint met 9 - 3
Wedstrijd 4 : Wapper versus Spinakker

 1. end 1 : 2 - 0 voor Spinakker
 2. end 2 : 0 - 1 voor Wapper
 3. end 3 : 1 - 0 voor Spinakker
 4. end 4 : 0 - 1 voor Wapper
 5. end 5 : 3 - 0 voor Spinakker
 6. end 6 : 1 - 0 voor Spinakker

Spinakker wint met 7 - 2
Wedstrijd 5 : Wapper versus Gidos Army

 1. end 1 : 1 - 0 voor Wapper
 2. end 2 : 0 - 1 voor Gidos
 3. end 3 : 4 - 0 voor Wapper
 4. end 4 : 0 - 1 voor Gidos
 5. end 5 : 2 - 0 voor Wapper
 6. end 6 : 2 - 0 voor Wapper

Wapper wint met 9 - 2
Wedstrijd 6 : Wapper versus Gidos Eagles

 1. end 1 : 0 - 1 voor Wapper
 2. end 2 : 1 - 0 voor Gidos
 3. end 3 : 0 - 1 voor Wapper
 4. end 4 : 1 - 0 voor Gidos
 5. end 5 : 0 - 1 voor Wapper
 6. end 6 : 0 - 2 voor Wapper

Wapper wint met 5 - 2
Team Wapper :

Dit jaar een vernieuwd team Wapper : Bert, Wioletta, Jan en Werner.  Katya was er niet bij.  Die heeft nog een lange revalidatieweg af te leggen.  Daar Jan niet in Wapper komt trainen, zijn we met Wapper enkele keren naar Herentals gegaan om samen te trainen.  Wat we er dit jaar van konden verwachten was moeilijk te zeggen.  Het werpen op de gewone trainingen was niet supper, maar in Herentals liep het wel. ... en we boekten resultaat !
Ik zie in dit team een team dat potentie heeft om een geducht team te worden.  Ondanks dat er nog heel wat kanttekeningen te maken zijn (bij welk team niet !) zetten we een goede prestatie neer.  Het werd zilver ! Enkel Spinakker slaagde er in team Wapper te verslaan !
Dit team heeft mij al aangenaam verrast.  Ik zie een team dat goed aan elkaar hangt.  Er is enthousiasme en de wil om goed samen te werken.  Vooral Wioletta nam haar rol beter op dan ooit.  Van op haar plaats moedigde zij aan, dacht goed mee wat te doen en zorgde er voor dat er een goede communicatie was. Haar ballen waren lang niet slecht ! Jan voelde zich snel thuis in het Wapperteam.  Hij was heel enthousiast en gemotiveerd om er wat van te maken.  Ik heb hem heel wat supergoede ballen weten werpen...en ja Jan ... je mag wel eens juichen als het goed is.  Je hebt niet overdreven !
Bert heeft als Kapitein ook zijn rol gespeeld.  Hij gaf goede instructies, ging op tijd eens op het veld kijken, hielt met zijn blik het contact met de coachen en was voorzichtig met risocovolle situaties ... misschien soms iets te voorzichtig !  Maar ik heb het wel liever zo dan te veel risico te nemen.  De beslissingen die hij nam waren niet altijd wat ik zou gedaan hebben, maar het draaide meestal wel goed uit en dan kan je er moeilijk over gaan discutieren.  Ik verdenk hem er ook van dat hij zo scherp hoort dat hij kon horen wat Werner en ik tegen elkaar vertelden op de bank.  Er waren heel wat momenten dat hij beslissingen nam nadat Werner en ik iets tegen elkaar hadden gezegd.  Hij heeft in elk geval zijn taak als kapitein met glans gebracht.  Goed gedaan !
Bert was aangenaam verrast hoe het team samenwerkte, maar minder tevreden over zijn eigen werpen.  Bij het bekijken van het filmmateriaal moet ik zeggen dat ik dat wel begrijp.  Er waren heel wat ballen die beter zouden moeten.  Bert is perfectionist en traint daar ook hard naar.  Dit gezegd zijnde kan ik ook niet zeggen dat het slecht was. Ook Bert's ballen hebben vaak mee geteld ! Ook hij moet werken aan relativeren en zien wat er wel goed gaat ! Tijdens de wedstrijden op dag 2 was zijn niveau iets beter dan op dag 1...en ja... qua werpen was het niet zijn topniveau, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door hoe hij als kapitein functioneerde in het team.
Werner was erbij om het team mee de nodige extra steun te geven en indien nodig hier en daar in te springen.  Hij heeft dit op enkele momenten ook gedaan...om Wioletta wat rust te gunnen, om Bert wat van nabij te kunnen ondersteunen.  Op de bank Wisselde Werner heel wat van gedacht met coach Patrick en had onmiskenbaar invloed op beslissingen die ik als coach nam.  Er werd ook heel wat gelachen op die bank !  Iets wat het team er ook nog wat meer mag inbrengen om wat ontspanender op het veld te staan.  Werner bracht met zijn aanwezigheid zeker een meerwaarde met zich mee.
De grootste werkpunten voor het team zijn niet de communicatie of teamspirrit (die is er meer dan genoeg), maar blijven werken aan  werptechnieken, accuratie en wat ontspannender op het veld staan.  Ze zijn in elk geval in staat om grootse dingen te doen.  Ik ben trots op wat ze gedaan hebben.